Česká rafinérská
Česká rafinérská

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

Česká rafinérská je jediným zpracovatelem ropy a největším výrobcem ropných produktů v České republice.

Přepracovací rafinérie

Přepracovací rafinérie je zaměřena pouze na zpracování ropy a výrobu ropných produktů. Česká rafinérská neprovádí nákup surovin nebo prodej ropných produktů.
» více

Akcionáři

Česká rafinérská je společným podnikem dvou akcionářů - Unipetrol a Eni. Tito provádějí nákup surovin a prodej výrobků prostřednictvím svých obchodních společností, známých jako zpracovatelé.
» více

Bezpečnost

Bezpečnosti práce a ochraně zdraví věnuje naše společnost velkou pozornost. Tato oblast je nedílnou součástí podnikatelských aktivit České rafinérské.
» více

Životní prostředí

Věnujeme stálou pozornost ochraně životního prostředí: úrovni emisí, ochraně povrchových a podzemních vod, nakládání s odpady a ostatním environmentálním aspektům.
» více

Sociální odpovědnost

Klademe důraz na podnikání odpovědným způsobem. Provádíme širokou škálu činností souvisejících s podporou charity, sportu, kultury a společenského života a sociální a zdravotní pomocí lidem v nouzi.
» více